sami-kartiopohjakuivaussiilot

Reikälevy Oy » Maatalouskoneet » SAMI Vilja » SAMI-kartiopohjakuivaussiilot
Reikälevyllä on mietitty keinoja viljan kuivauskustannuksien säästöön. Ratkaisuksi Reikälevy esittää kehittämäänsä kartiopohjakuivaus-laitteistoa, joka asennetaan lämminilmakuivurin yhteydessä olevaan yhteen tai useampaan valmiiseen viljasiiloon. Näin päästään alhaisilla kustannuksilla suuriin säästöihin, mm. öljyn kulutus laskee merkittävästi.

Yksinkertaiset ratkaisut ovat usein parhaita, kuten on tässäkin tapauksessa. Kartiopohjakuivauslaitteet ovat kiinteitä, jolloin asennuksen jälkeen laitteisto on huoltovapaa ja käyttöikä yhtä pitkä kuin koko siilon.

Asennettaessa kartiopohjakuivauslaitteet lämminilmakuivurin yhteydessä olevaan viljasiiloon, maksaa investointi itsensä nopeasti takaisin. Takaisinmaksuaika on keskimäärin 4–5 vuotta riippuen investoinnin suuruudesta.

SAMI-Kartiopohjakuivaussiilo vähentää kuivauskustannuksia merkittävästi

Uuden tekniikan ansiosta laitteisto on huoltovapaa ja käyttöikä yhtä pitkä kuin koko siilon. SAMI-Kartiopohjakuivaussiilo voidaan asentaa vanhoihin lämminilmakuivurin yhteydessä oleviin viljasiiloihin

Edullinen hankinta

SAMI – kartiopohjakuivaussiilo voidaan varustaa asiakkaan omien toiveiden mukaan.

Edullisimmillaan kuivaussiilon saa hankkimalla pelkät kartiot ja puhaltimen, jolloin hinta jää alle kahdenkymmenentuhannen. Investointiin on mahdollista saada investointitukea.

Lisävarusteina on saatavana:

 • sähkökeskus ohjelmoitavalla logiikalla ja näytöllä
 • fluidisointilaitteisto varusteineen
 • kaatosuppilo
 • kuppielevaattori
 • kattokuljetin
 • poistokuljetin
 • esipuhdistaja
 • viljasiilo

Kartiopohjakuivaussiilolla on monta käyttötapaa

Kartiopohjakuivaussiilo voidaan asentaa vanhoihin lämminilmakuivurin yhteydessä oleviin viljasiiloihin tai erikseen toimimaan itsenäisenä. Käyttötapoja on kolme:

Kuivaussiilo on täysin integroitu lämminilmakuivurin yhteyteen

 • puitu viljakuorma kipataan lämminilmakuivurin suppiloon
 • lämminilmakuivurin elevaattorilla täytetään kuivaussiilo
 • vilja kulkee siiloon lämminilmakuivurin esipuhdistajan kautta
 • vilja siirtyy elevaattorilta viljaputken tai erillisen kuljettimen avulla siiloon
 • kierrätyksessä siilon poistoruuvi vie viljan lämminilmakuivurin kaatosuppilon ja elevaattorin sekä esipuhdistajan kautta takaisin siiloon
 • lämminilmakuivurin pannusta otetaan logiikan ohjaamana lisälämpöä kuivaussiilon puhaltimelle kuivauksen loppuvaiheessa.
 • lämminilmakuivurilla kuivattu vilja voidaan ohjata myös kuivaussiiloon märän viljan päälle, Kierrätettäessä siirtyy kosteaa viljaa kuivan lämpimän viljan päälle. Ilma lämpenee kulkiessa lämpimän viljakerroksen läpi tehostaen kuivausta. Viljaan sitoutunut energia otetaan näin talteen. Samalla kuivattu vilja jäähtyy sitoen itseensä osan kosteudesta pintaansa, mutta ei mene jyvän sisälle. Kosteus jyvän pinnalta kuivuu nopeasti. Jäähdytysvaiheen jäädessä pois, säästyy lämminilmakuivurin kapasiteettia. Uusi erä, jo osittain kuivattua viljaa kuivaussiilosta voidaan siirää lämminilmakuivuriin välittömästi. Öljyä ja lämminilmakuivurin kapasiteettia säästyy. Loppukuivaus voi tapahtua molemmissa kuivureissa.

Kuivaussiilo on puoliksi integroitu lämminilmakuivurin yhteyteen (suositeltavin tapa)

 • muuten samoin kuin edellä, mutta kuivaussiilolla on oma elevaattori, kattokuljetin ja esipuhdistin kierrätystä varten.
 • siilo voidaan tyhjentää siilon omalla poistokuljettimella, sen elevaattorilla tai lämminilmakuivurin elevaattorilla

Kuivaussiilo toimii täysin itsenäisesti

 • kuivaussiilolla on oma kaatosuppilo, elevaattori, esipuhdistaja, kattokuljetin ja poistokuljetin.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

   

  Viesti